اطلاعیه و بخشنامه ها

حقوق و دستمزد 1400

bakhsh

سود بانکی

sod

حداقل بیمه مشاغل آزاد در سال 1400

Untitled

سئوالات متدال قانون اصلاح قانون صدور چک

صدور

افزایش زمان تقسیط بدهی مالیاتی برخی بنگاههای تولیدی غیر دولتی

تقسیط

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکیان مذکور در گردشکار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی

هیات

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 272

اطلاعیه

حسابرسی مالیاتی پرونده های مربوط به فعالیت های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی و جایگاه های توزیع سوخت

حسابرسی

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج ماده 63 قانون برنامه 5ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ابلاغ

کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه مرتبط با امور دارایی استان تهران

کارآموزان

نحوه محاسبه ارزش معاملات املاک با عرصه اوقافی

محاسبه