دعوت به همکاری


این مجموعه همواره پذیرای متخصصین جوان و پویاست در صورتی که کار در محیطی پویا و پر تحرک را دوست دارید و نمی خواهید بقیه عمر خود را در انجام کاری تکراری سپری کنید، رزومه خود را ارسال نمایید. این مشخصات به دقت بررسی و در بانک اطلاعات متقاضیان کار نگهداری می شود تا در زمان مقتضی از آن استفاده شود.