موانع تولید (برق در شهرک های صنعتی)

موانع تولید (برق در شهرک های صنعتی)

واحدهای تولیدی برمینای حقوق و دستمزد ماهانه طبق قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی اقدام به عقد قرارداد با کارگران می نمایند و ساعت شروع بکار پرسنل در شیفت صبح ۷:۳۰ الی۸ صبح بمدت۷:۳۰ دقیقه در هر روز بجز روزهای تعطیل می باشد.و براین اساس دستمزد یک کارگر ساده بایک سال سابقه کارویک فرزند به همراه بن و خواروبار بمبلغ۴۱۱۱۰۴۱۷ریال که این مبلغ بصورت روزانه در محاسبه مبالغ زیر لحاظ میگردد:دستمزد روزانه ۱۳۷۰۳۴۷ریال و۲۳درصد بیمه سهم کارفرما۲۹۴۸۲۲ریال و عیدی ۱۵۵۳۰۶ریال و مزایای پایان خدمت۹۳۱۸۳۱ ریال حال اگر ساعت کاری را ۸ساعت فرض کنیم دستمزد هرساعت۱۷۱۲۹۴ریال بیمه سهم کارفرما۳۶۸۵۳ریال و عیدی۱۹۴۱۴ریال و سنوات۱۱۶۴۷۹ریال می شود حال باتوجه به اعداد بالا هرساعت قطعی برق ۳۴۴۰۴۰ریال هزینه بابت هر نفر برای واحد تولیدی هزینه در بردارد.با توجه به برنامه قطعی برق در شهرکهای صنعتی ،هفته ای دو روز و هرروز چهارساعت۲۷۵۲۳۲۰ ریال در هفته و در ماه۱۱۰۰۹۲۸۰ ریال هزینه برای کارفرما دارد که اگرحقوق و سنوات و بیمه و عیدی بابت یک ماه یک کارگر را محاسبه نماییم۵۶۹۴۳۷۸۳ریال می شود .حدود۱۹/۴٪کل حقوق ماهانه بزبان ساده تر اگر یک واحد تولیدی ۵کارگر داشته باشد با این هزینه قطعی برق حقوق۵نفر را پرداخت کرده و۴نفر برایش کار کرده اند.از طرف دیگر نقطه سربسر مبلغی است که دران هزینه با درامد برابر است و با وجوپ این هزینه جدید می بایست برای رسیدن به نقطه سربسر اقدام به افزایش قیمت کالا نماید و با توجه به شرایط بد اقتصادی با افزایش قیمت کالا با کاهش تعداد فروش مواجه میشود که مجددا نیاز بمحاسبه نقطه بی تفاوتی مصرف و نقطه سربسر می شود و عملا با مشکل جدی فروش و بازاریابی مجدد مواجه می شود،طبق دفاترو مستندات شرکت افزایش فروش داشته و می بایست مالیات بالاتری پرداخت نماید در حالی که این هزینه منجر به کاهش تولید شده و در جایی محاسبه و لحاظ نمیگردد.این گوشه کوچکی از ضررهای واحدهای تولیدی تنها در بخش حقوق و دستمزد مستقیم می باشد و راجع به ضایعات تولید و افزایش این تعداد و مشکلات ان توضیحی ارایه نشد لازم بذکراست برخی از واحدها اقدام به افزایش ساعت کاری کارگران در روزهایی که قطعی برق نیست می نمایند تا بتوانند از فرصت استفاده نمایند در حالی که کارگر با توجه به توان روزانه خود درساعات مازاد بازدهی کافی را ندارد و به راندمان مورد نظر نمی رسند.